Πατριαρχικό Κείμενο (Έκδοση Αντωνιάδη, 1904)

Γλώσσα: Ελληνιστική

Πληροφορίες για τη μετάφραση

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων